Reglementen 2023 - 2024


Statement vooraf

 1. De TWC vindt alleen plaats als dit mogelijk is bij voldoende inschrijvingen!  Bij eventuele annulering ontvangen alle teams de teambetalingen retour.  

 

Deelnemers

 • Teams bestaan uit minimaal vier en maximaal zes combinaties.
 • Een team stelt een teamcaptain aan, die functioneert als aanspreekpunt voor het hele team.
 • Een team mag worden samengesteld met honden van verschillende hoogtes (XS-S-M-L-XL). De wintercompetitie hanteert de volgende schofthoogtes: 
 •   5 sprong hoogtes  
    Schofthoogte in cm's spronghoogte
  XS tot en met 27,99 20 cm
  S vanaf 28 t/m 34,99 30 cm
  M vanaf 35 t/m 42,99 40 cm
  L vanaf 43 t/m 49,99 50 cm
  XL vanaf 50 60 cm
 • Een team mag uit combinaties van verschillende klassen (debutanten, eerste-, tweede-, of derde graad, veteranen) bestaan.
 • De minimale leeftijd van de hond moet op de dag van de wedstrijd 18 maanden zijn.
 • Een combinatie is niet verplicht een licentienummer te hebben.
 • De organisatie kent iedereen een administratief nummer toe.
 • Het is niet toegestaan aan de wedstrijden deel te nemen met een hond die lijdt aan een besmettelijke ziekte en/of een blessure heeft die bij verdere deelname dierenleed veroorzaakt. Het gebruik van (medische) hulpmiddelen op of aan een hond is niet toegestaan, ook niet wanneer dit uit preventief oogpunt betreft.
 • Het is niet toegestaan aan de wedstrijden deel te nemen met een hond die agressief gedrag vertoont naar andere honden of naar mensen. Als dit tijdens een wintercompetitie-wedstrijd geconstateerd wordt door iemand van de wedstrijdorganisatie, TWC-organisatie en/of het bestuur van de Stichting Agilityclub, dan kan een lid van de TWC-organisatie en/of het bestuur van Stichting Agilityclub beslissen om de betreffende hond voor deze wedstrijd en/of de rest van de wintercompetitie uit te sluiten van deelname.
 • Het is toegestaan om preventief een tape of bandje te gebruiken om een poot (nagel).
 • De TWC-commissie hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van hard handling c.q. ruw gedrag ten opzichte van een hond: de handler in kwestie wordt uit de dag uitslagen geschrapt.
 • Bij recidive of ernstige mishandeling van een hond, kan de TWC-commissie -eventueel- in overleg met het bestuur van de AgilityClub tot algemene uitsluiting van deelname aan de TWC besluiten.
 • Een hond mag lid zijn van maximaal 1 team.

Competitie

 • De competitie wordt in één (open) klasse gestreden, niveau van de parcoursen is grofweg eerste/tweede graad. Deelnemers met meer of minder ervaring mogen vanzelfsprekend gewoon inschrijven, wel dient de hond alle toestellen te beheersen.
 • Het parcours wordt niet aangepast aan veteranen. Veteranen lopen 1 hoogteklasse lager dan de "normale" klasse en springen dan 10 cm lager. Een hond in de XL-klasse doet mee in de L klasse. Voor honden in de XS-klasse is geen veteranenklasse mogelijk. 
 • Als een hond niet deelneemt aan de (officiële) wedstrijden van de Raad van Beheer en/of de Federatie Hondensport Nederland mag vanaf het moment dat de leeftijd van 7 jaar bereikt is, deze deelnemen binnen de veteranenklasse. Dit moet minimaal een week voor datum van de wedstrijd gemeld worden aan het secretariaat of de TWC-commissie.
 • De competitie bestaat uit vier voorronden en de finale.
 • De voorronden worden georganiseerd door (gelegenheids-) verenigingen, onder verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging, waarbij de FCI-reglementen gevolgd zullen worden. 
 • De spronghoogtes zijn 60-50-40-30-20 cm maximaal voor respectievelijk XL-L-M-S-XS.
 • De wintercompetitie houdt in principe de schofthoogtes zoals gemeten door de Raad en FHN aan als richtlijn. Bij overduidelijke twijfel kan de hond worden gemeten door een arbiter of iemand van de Wintercompetitie commissie. Voor de wintercompetitie is deze meting bindend. Honden die (nog) niet gemeten zijn en waar twijfel over de hoogte bestaat, worden gemeten door een vertegenwoordiger van de Agility Club. Deze meting geldt uitsluitend binnen de TWC en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Per wedstrijd in de voorronden vertegenwoordigen alle combinaties - met een minimum van 4 - het team
 • In de 4 voorronden wordt een vast parcours, een jumping en een estafette gelopen.
 • Tijdens de estafette mag een hond een platte halsband dragen.
 • De voorronden bepalen welke teams mee mogen doen aan de finale. Nadat alle voorronden gelopen zijn, wordt per groep de eindstand opgemaakt. De top-10 teams per groep van deze eindstand mogen meedoen aan de finale.
 • Het beste team per regio plaatst zich voor de finale-estafette. Wel moet het team op de dag zelf vormbehoud tonen door binnen de top 15 te eindigen na de eerste estafette. 
 • De finale wordt georganiseerd door de TWC-commissie, ook hier worden de FCI-reglementen gevolgd. 
 • In de finale mogen alle teamleden lopen.
 • Voor aanvang van de competitie wordt vastgesteld hoeveel deelnemers maximaal worden toegelaten (in 2023/2024 22 teams per groep en maximaal 132 deelnemers per ring)


Inschrijving team

 • Inschrijven van het team voor de competitie door het invullen van een (online) inschrijfformulier met de gegevens van de combinaties & teamcaptain.
 • De inschrijving is open vanaf 01 augustus 2023 20.00 uur en sluit op 04 september 2023 om 20.00 uur. Let wel op, vol is vol!  
 • In de inschrijfperiode vult de teamcaptain ten minste 4 van de 6 teamleden in. Onvolledige teams kunnen geweigerd worden. De eerstvolgende van een eventuele wachtlijst wordt dan geplaatst.
 • Bij de plaatsingsprocedure wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met teams die het voorgaande jaar niet geplaatst zijn.
 • De plaatsingsprocedure wordt gedaan met loting. Teams die de vorige keer uitgeloot waren, hebben voorrang. 
 • Nadat het betreffende team is geplaatst wordt de betaling van €36,00 binnen 2 dagen voldaan.
 • De inschrijving is definitief als het volledig ingevulde inschrijfformulier en de betaling zijn ontvangen.
 • Bij over inschrijving worden teams op de wachtlijst geplaatst. Na eventuele plaatsing in een regio dient de betaling binnen 2 dagen op de rekening van Stichting Agilityclub zijn bijgeschreven.
 • Als het origineel ingeschreven team uit minder dan 6 combinaties bestaat mag gedurende de competitie aangevuld worden tot 6 combinaties.
 • Gedurende de competitie mogen combinaties die nog geen wedstrijd gelopen hebben, vervangen worden door een andere combinatie.
 • Zodra een combinatie niet meer kan deelnemen aan de TWC mag de combinatie vervangen worden, onafhankelijk van het aantal wedstrijden die er gelopen zijn, door de combinatie
  Dit is toegestaan voor één keer tijdens de hele competitie, dus als er éénmaal een teamlid is vervangen, mag er geen ander teamlid meer vervangen worden.
 • Het toevoegen en/of vervangen van een teamlid volgens bovenstaande 2 regels dient minimaal 1 week voor de wedstrijd waar het nieuwe teamlid wil lopen te worden gemeld aan de wintercompetitie-organisatie via twc.agilityclub@gmail.com.
 • Bij inschrijving mag een voorkeur voor een groep worden opgegeven. De organisatie zal proberen om de voorkeuren zoveel mogelijk te volgen, maar kan geen garantie geven. Als een groep vol is zal in overleg met de teamcaptain een andere groep worden gekozen. Als dit vanuit het team niet mogelijk is kan de teamcaptain de inschrijving terugtrekken en wordt de betaling teruggestort.
 • Teams die bij elkaar horen kunnen dit aangeven bij de organisatie, ook hier zal er geprobeerd worden de bij elkaar horende teams zoveel mogelijk in één groep in te delen.
 • Alle teams en teamleden kunnen in de voorronden gevraagd worden op een wedstrijd te helpen. Het team maakt zelf uit welke teamleden (en/of eventuele supporters behorende bij het team) als ringhulp zullen fungeren. Met de indeling van de startnummers zal hier rekening mee gehouden worden zodat elke deelnemer voldoende tijd voor en na zijn rondje heeft om de hond te verzorgen. De TWC zal dit centraal registreren om te (kunnen) garanderen dat zo veel mogelijk verschillende teams benaderd worden. Bij de Finale staat deze teller op 0 en kunnen alle teams weer gevraagd worden. 

Inschrijven voorronden 

 • De teamcaptain maakt voor elke wedstrijd het inschrijfgeld, voor het complete team wat deelneemt aan de wedstrijd, met een minimum van 4 (€ 68), over naar de organiserende vereniging, o.v.v. teamnaam en administratieve nummers van de deelnemende combinaties. Ook stuurt de teamcaptain een mail met alle gegevens naar de organiserende club
 • Als er voor een voorronden niet voldoende (<4) teamleden mee kunnen doen, dan maakt de teamcaptain het minimale inschrijfgeld van € 68 voor 4 teamspelers over.  
 • Individuele combinaties die geen deel uitmaken van een team, maken het inschrijfgeld per combinatie over, o.v.v. licentienummer (indien beschikbaar), naam handler, naam hond, hoogte
 • Inschrijving geschiedt door betaling. Als een wedstrijd open is voor inschrijving, hebben de teams uit die regio 10 dagen voorrang. Daarna is de wedstrijd open voor iedereen. Toelating geschiedt op volgorde van betaling.
 • Als een combinatie zich terugtrekt voor sluitingsdatum van inschrijving wordt het inschrijfgeld terugbetaald.
 • Voor seizoen 2023-2024 geldt een inschrijfgeld van € 102 per team van 6 teamleden, dus € 17 per combinatie.
 • Deelnemende combinaties die niet in een team lopen (BM-deelnemers) betalen € 17 inschrijfgeld per wedstrijd
 • Eventuele wijzigingen binnen een team dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden gemeld bij het secretariaat van de organiserende vereniging. Dit kan t/m de dag van de wedstrijd zelf, maar vòòr dat het verkennen voor het eerste rondje begint. 
 • Binnen een team mogen handlers met elkaars honden lopen. Het is niet toegestaan "externe" handlers in te zetten. Combinaties die niet als teamlid ingeschreven zijn, mogen niet voor een team uitkomen. 
 • Het aantal BM dat toegelaten wordt, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen van teams/teamleden die voor de competitie lopen en het maximaal aantal deelnemers per ring.
 • In geval van over-inschrijving worden achter een volgens ingedeeld:
 • Teamleden die individueel inschrijven; d.w.z. een team uit de groep die die dag niet loopt
 • Individuele combinaties die geen lid zijn van een team
 • De organisatie kent individuele combinaties die geen deel uitmaken van een team, een administratieve teamnaam toe (BM…).
 • De combinaties die BM zijn ingeschreven of niet meedoen aan de teamestafette mogen de Remi-Run lopen.

Inschrijven finale 

 • Deelname aan de finale kost € 60 per team  
 • De top-10 teams per regio van de eindstand nadat alle voorronden zijn gelopen mogen meedoen aan de finale. Teams die met minder dan 4 deelnemers op de finale aanwezig zijn, plaatsen zich niet voor de finale vanwege het aantal te lopen runs door 1 hond. 
 • De teamcaptain geeft door aan de TWC-organisatie of de finale gelopen wordt en maakt het inschrijfgeld (€ 60) over naar de rekening van de Stichting Agilityclub
 • Tijdens de finale worden door alle teams 2 individuele parcoursen gelopen, te weten een vast parcours en een jumping.
 • Na de 2 individuele parcoursen wordt een finale estafette gelopen door de top 10. Dit kunnen uitsluitend teams met minimaal 4 aanwezige teamleden zijn. 
 • Het gehele team wat ook de individuele parcoursen heeft gelopen, loopt de finale estafette (wanneer een team minder dan 6 combinaties heeft in de voorronde parcoursen van de finale, dan moeten er 1 of max 2 teamleden dubbel lopen, een teamlid mag maar 1 keer dubbel lopen).
 • Individuele combinaties die geen lid zijn van een team kunnen niet meedoen aan de finale.

De TWC-organisatie

 • Vragen/opmerkingen kunnen gericht worden aan de TWC-organisatie via e-mail: twc.agilityclub@gmail.com (bij voorkeur via de teamcaptain).
 • Communicatie omtrent wedstrijden en overige verloopt via de website van de Agility Club en via de facebook pagina van de TeamWinterCompetitie.
 • Bij zaken die niet door dit Reglement afgedekt worden, beslist de TWC-organisatie.
 • De TWC-organisatie heeft het recht inschrijvingen te weigeren of in te trekken.
 • In geval het KNMI of de ANWB voor de wedstrijddag een weerwaarschuwing of weeralarm afgeeft, kan de wedstrijdorganisatie (in overleg met de TWC-organisatie) beslissen de wedstrijd af te gelasten. Dit zal de avond voor de wedstrijd vòòr 22:00 op de homepagina van de Agilityclub-website (www.agilityclub.nl) aangekondigd worden. Daarnaast zal ook een bericht op de Facebookpagina worden geplaatst.
 • Een voorronde waar meer dan 5 teams vanwege extreme weersomstandigheden niet of onvolledig aanwezig is, kan ertoe leiden dat één wedstrijd uitslag voor alle teams in die bepaalde regio geschrapt mag worden. 

Puntenhantering voorronden

Vast Parcours en Jumping

 • Zowel bij het Vast Parcours als bij de Jumping wordt een standaard ranglijst opgesteld.
 • De SPT wordt bepaald door 15 seconden op te tellen bij de tijd van de hoogst geëindigde niet-BM-loper (naar beneden afgerond). De MPT is de SPT + 25 seconden.
 • Het aantal punten dat een deelnemer per onderdeel krijgt is de plaats in deze ranglijst (zonder de BM's) plus het aantal strafpunten (5 strafpunten per fout/weigering en tijdfouten naar boven afgerond)
 • Voorbeeld: de nummer 1 (foutloos) krijgt 1 punt, de nummer 12 (een weigering) krijgt 12 + 5 = 17 punten.
 • Het aantal punten bij een diskwalificatie is de plaats in deze ranglijst (zonder de BM’s) plus 50 punten
 • Bij minder dan 4 teamleden krijgen de niet-gestarte teamleden 150 punten (onafhankelijk of ze wel of niet ingeschreven waren).
 • De punten van de beste 3 teamleden worden bij elkaar opgeteld en vormen de teamscore per onderdeel.

Estafette

 • Om de TWC meer als teamwedstrijd te laten fungeren zullen we de puntenhantering aanpassen en de estafette 'zwaarder' mee laten tellen. De estafette telt dubbel mee. Oftewel, het aantal punten wat het team gelopen heeft bij de estafette telt in de einduitslag dubbel mee.
 • Bij de estafette lopen de 4 teamleden direct na elkaar.
 • De estafette wordt op 2 hoogtes gelopen, te weten 30 en 50 cm. Dit geldt voor zowel de voorronden als de finale.
 • De eerste hond start de klok, de laatste hond stopt de klok.
 • Winnaar is het team met de minste fouten en de snelste tijd.
 • Wanneer een handler met meer dan 1 hond in een team zit is het toegestaan dat de andere hond(en) vastgehouden wordt door een extern persoon. 
 • Het aantal punten wat je als team in de estafette behaald is 6 keer de positie op de ranglijst. Het team dat de estafette wint krijgt dus 6 punten.
 • Indien een combinatie 3 weigeringen of een verkeerd parcours heeft gelopen, dan telt deze "diskwalificatie" als 10 fouten (= 50 strafpunten). De combinatie mag dan zo snel mogelijk finishen; zijn tijd telt mee voor de totale teamtijd.
 • Als een hond start voordat zijn voorganger gefinisht is, betreft dit een team disk. De totale teamtijd is dan niet meer van belang.
 • Als een van de honden 1 t/m 3 over de finish gaat, levert dit een team disk op.
 • Als een van de honden 1 t/m 3 een disk loopt in het parcours dan neemt deze sprong 12 van de juiste kant. Hierna mag de volgende handler pas starten. Handler 4 neemt sowieso sprong 12 van de goede kant en gaat daarna meteen naar de finish. Wanneer sprong 12 niet genomen wordt dan betreft het een team disk.
 • Als er 4 teamleden waren ingeschreven, maar door omstandigheden loopt/lopen 1 of meer teamleden niet mee, dan krijgt het afwezige teamlid/de afwezige teamleden een diskwalificatie. De totale teamtijd is dan niet meer van belang. Dit betreft een team disk.
 • Teams die afwezig zijn of met te weinig (minder dan 4) honden hebben ingeschreven krijgen een team disk op de estafette.
 • Tijdens de estafette mogen honden een platte ("normale") halsband dragen. 
 • Tijdens de estafette is het niet toegestaan dat een ander je hond vasthoudt bij de start of opvangt bij de finish. Als je met twee honden in één team de estafette loopt, mag iemand anders de hond waarmee je niet loopt vasthouden tot die hond aan de beurt is.
 • Het gehele team mag in de ring aanwezig zijn bij het lopen van de estafette (gehele team = deelnemers + teamcaptain). De teamleden mogen zich niet in het parcours of in de lijn tussen de arbiter en de schrijver vestigen. Dus vier leden lopen de estafette en maximaal 3 extra personen staan in de ring om hun teamleden aan te moedigen.
 • De combinaties die BM zijn ingeschreven of niet meedoen aan de teamestafette mogen de estafette individueel lopen, hieraan worden een aantal prijzen verbonden voor de beste individuele combinatie(s). Dit zal in overleg met de organiserende vereniging plaatsvinden.

Dag score

 • De dag score wordt bepaald door de teamscores van het Vast Parcours, de Jumping en de estafette bij elkaar op te tellen.
 • Het team met de minste punten is dag winnaar.
 • Bij gelijke stand wint degene met de minste punten op de estafette.
 • Er is een prijs voor de beste combinatie per hoogteklasse. Voor deze prijs worden de XS en S klasse samengevoegd. 

Puntenhantering Finale

Estafette

 • Alle teams nemen deel aan de twee individuele parcoursen; vast parcours en jumping.
 • De 2 regio winnaars kunnen zich rechtstreeks plaatsen voor de finale. Met een top 15 ranking, valideert het team de rechtstreekse plaatsing. Als dit niet lukt vervalt de automatische plaatsing.
 • Deze 2 teams (regio winnaars) worden aangevuld met de top 8 van het (team) dag-klassement. Deze 10 teams lopen de estafette.
 • Als een team uit de top 3 al automatisch geplaatst is, schuift de plaatsing door naar het eerste team wat nog niet geplaatst is.
 • De puntentelling in de estafette is hetzelfde als bij de voorronden.