Statuten


Oprichtingsakte/statuten van de Stichting Agilityclub zijn op te vragen bij het bestuur via mail: bestuur.agilityclub@gmail.com