Instructeurscursus


De instructeurscursussen die vroeger door BAND Campus werden gegeven zijn ondergebracht in een aparte stichting: "Stichting Agility Campus". Zie www.agilitycampus.nl voor meer informatie over de cursussen die verzorgd worden door Agility Campus.