Benefietwedstrijd

 

Op 27 april 2022 vindt de benefietwedstrijd 'Samen voor Oekraïne' plaats. We willen deze dag zoveel mogelijk geld inzamelen voor Help Ukrainian Pets (HUP), dit is speciaal voor dieren in nood in Oekraïne opgericht door TEAM HELD. 

 

KC Zeist & Omstreken stelt belangeloos hun locatie en toestellen ter beschikking. 

 

De catalogus voor de wedstrijd vind je hier.

 

Open klasse -> VOL

De opzet van de wedstrijd is een teamwedstrijd. Iedereen loopt een vast parcours en een jumping, de tien beste teams plaatsen zich voor de finale die in een estafette wordt gelopen. De twee ringen worden hierbij samengevoegd tot één grote ring. Iedere hond start daarbij op een ander punt in het parcours. 

 

Van het inschrijfgeld wordt € 1,00 per deelnemers (dus € 4,00 per team) besteed aan de reiskosten van de keurmeesters en het voorzien van de vrijwilligers van een hapje en een drankje. De rest van het inschrijfgeld gaat volledig naar HUP. 

 
Klasse: Het niveau is vergelijkbaar met de open klasse

Wat: Eén vast parcours en één jumping, daarna volgt er een finale in estafettevorm voor de vijf beste teams per hoogteklasse

Keurmeesters: Danielle Boshouwers en Jan Sprij
Kosten: € 50,00 per team, maar meer mag zeker!  
Reglementen: We hanteren de reglementen van de Raad van Beheer + onderstaande aanvullende reglementen
Teamindeling: een team bestaat uit vier small/medium combinaties óf vier intermediate/large combinaties 

Leeftijd: De minimumleeftijd is 18 maanden. 
Startlicentie: Een startlicentie is niet nodig, er kunnen geen U-tjes worden behaald

   

Heb je geen team, maar wil je wel lopen, stuur dan een mail met je gegevens naar samenvooroekraine@gmail.com

 

De beste 3 uitslagen tellen. Bij de finale estafette tellen alle 4 de uitslagen.

 

Het inschrijfgeld à € 50,00 per team dient binnen een week na inschrijving te worden overgemaakt naar NL79INGB0007286305 t.n.v. Stichting Agilityclub onder vermelding van de teamnaam. Indien de betaling niet binnen een week is ontvangen, komt de inschrijving automatisch te vervallen. 

 

Aanvullende spelregels

Aanvullend op het reglement van de Raad van Beheer hebben we voor de teamwedstrijd de volgende spelregels: 

 • Small en Medium springen 30 cm;
 • Intermediate en Large springen 50 cm;
 • Een hond mag lid zijn van maximaal 1 team;
 • Een handler mag niet meerdere honden in één team lopen;
 • Bij het Vast Parcours en de Jumping starten alle lopers van een team achter elkaar, waarbij iedere loper afzonderlijk wordt gekeurd;
 • Bij het Vast Parcours en de Jumping tellen de beste drie resultaten voor de finale;
 • De finale bestaat uit een estafette, iedere combinatie start op een ander punt in het parcours; 
 • De eerste hond start de klok, de laatste hond stopt de klok; 
 • Een hond mag tijdens de estafette niet worden vastgehouden door iemand anders; 
 • Indien een combinatie 3 weigeringen heeft of een verkeerd parcours heeft gelopen, dan telt dit als een diskwalificatie;
 • Wanneer er sprake is van een ‘valse wissel’ dan betreft dit een teamdiskwalificatie;
 • De SPT voor het Vast Parcours en de Jumping is de snelste foutloze hond + 15 seconden.

Debutanten -> VOL

Naast de teamwedstrijd voor de Open klasse wordt er een second change debutantenwedstrijd georganiseerd. 

 

Klasse: Debutanten, de hond moet alle toestellen beheersen die in het parcours kunnen staan (het is een wedstrijd, geen training)

Wat: Je verkent en loopt een Vast Parcours. Vooraf wordt je gekoppeld aan een BA'er (Bekend Agilityloper). Zodra je gelopen hebt, neemt de BA'er jouw rondje samen met je door. Als alle debutanten klaar zijn ga je met het groepje (vijf personen) dat gekoppeld is aan jouw BA'er nog een keer hetzelfde parcours verkennen. Hierna loop je in dezelfde startvolgorde nog een keer hetzelfde rondje. De beste uitslag telt. 

Keurmeester: Danielle Boshouwers 
Kosten: € 12,50 combinatie, maar meer mag zeker!  
Reglementen: We hanteren de reglementen van de Raad van Beheer, er staan geen wip, band, oxer en palen in het parcours

Hoogteklassen: Small, Medium, Intermediate en Large, er wordt 10 cm lager gesprongen dan de werkelijke klasse

Leeftijd: De minimumleeftijd is 18 maanden. 
Startlicentie: Een startlicentie is niet nodig, er kunnen geen U-tjes worden behaald

BA'ers: Onze BA'ers zijn Linda Valk, Marc Valk, Eva Lacnakova, Robin Ploegmakers en Bianca Sanstra

 

Inschrijven kan door minimaal € 12,50 over te maken naar rekeningnummer NL79INGB0007286305

op naam van Stichting Agilityclub o.v.v. naam handler naam hond, geb.dd. hond en S-M-I-L

 

Onder het motto 'Nu geven, later plezier beleven' wordt het inschrijfgeld direct overgemaakt aan HUP, er wordt daarom geen inschrijfgeld gerestitueerd. Een combinatie mag wel worden vervangen door een andere combinatie. 

 

Bij inschrijving stem je in met een eventuele COVID-19 procedure, de reglementen en de voorwaarden.

 

Ringmedewerkers kunnen uit de deelnemers worden geselecteerd, iedereen die meedoet kan een taak krijgen. We houden bij de indeling uiteraard rekening met lopen.

 

Mocht je niet kunnen komen, maar wel willen doneren, dan kun je dit overmaken op het rekeningnummer van Stichting Agilityclub, dan zorgen wij ervoor dat dit bij HUP terecht komt. Of doneer via het tikkie dat vanaf zondag de 13e onder het Facebookbericht wordt gepost.

Loterij en veiling

Tijdens de wedstrijd organiseren wij een loterij en een veiling waarbij zeer mooie prijzen zijn te verdienen. Meer informatie volgt later.