Financiën


 

Jaarcijfers

De Stichting Agilityclub is met de overgang van een verenigingsvorm naar een stichtingsvorm formeel geen verantwoording meer schuldig over het gevoerde financiële beleid. Maar omdat de Stichting Agilityclub een aanzienlijk kapitaal heeft overgenomen van de vereniging Band, een kapitaal dat over de jaren heen is opgebouwd door de leden van de vereniging Band, voelt het huidige bestuur van de Stichting zich toch moreel verplicht om verantwoording af te leggen richting behendig Nederland.
We zullen dan ook via de website jaarlijks de balans en financiële resultaten rapporteren. 
De Stichting Agilityclub is gestart per 2010, dus de rapportages starten bij dit eerste boekjaar (2010). Op deze pagina staan alle jaarrapportages. Voor vragen: mail het bestuur