TWC Noord 1 - 03/11/2019


Inschrijven:

Team: Inschrijven middels betaling van € 60,00 voor teamleden (bij 6 teamleden dus € 90,00) o.v.v. teamnaam. 
Individueel: Inschrijven middels betaling van €15,00  per combinatie. 
Per mail aan wedstrijdorganisatie worden de volgende gegevens opgegeven: welke regio je loopt , teamnaam (indien van toepassing), naam handler, naam hond.

 

Let op: tot 09/10/2019 hebben deelnemers die voor een team uit regio Noord lopen voorrang, daarna geldt volgorde van betaling. Zie ook de Reglementen.

 

Inschrijving opent: 29/09/2019

Inschrijving sluit: 20/10/2019

 

Rekeningnummer: NL37 INGB 0656 6445 40  ten name van R.P. van der West te Coevorden 

Wedstrijdsecretariaat: TWC Noord, Danique Lagerwaard

E-mail: twcnoord@gmail.com

Telefoon: 06 -30 111405 

 

Wedstrijdlocatie: 

Hippisch Centrum Sunrise-Stables

Baggelhuizen 2

9405 VD Assen

 

Arbiter: Peter Borsje