• Stichting
  • Agility
  • Activiteiten
  • Kalender
  • Nieuws
  • Home

Instructeurscursus

Instructeurscursus

De instructeurscursussen die vroeger door BAND Campus werden gegeven zijn ondergebracht in een aparte stichting: "Stichting Agility Campus". Zie www.agilitycampus.nl voor meer informatie over de cursussen die verzorgd worden door Agility Campus.

Copyright 2009-2019 Stichting Agilityclub