• Stichting
  • Agility
  • Activiteiten
  • Kalender
  • Nieuws
  • Home

Financiën

Jaarcijfers

De Stichting Agilityclub is met de overgang van een verenigingsvorm naar een stichtingsvorm formeel geen verantwoording meer schuldig over het gevoerde financiële beleid. Maar omdat de Stichting Agilityclub een aanzienlijk kapitaal heeft overgenomen van de vereniging Band, een kapitaal dat over de jaren heen is opgebouwd door de leden van de vereniging Band, voelt het huidige bestuur van de Stichting zich toch moreel verplicht om verantwoording af te leggen richting behendig Nederland.

We zullen dan ook via de website jaarlijks de balans en financiële resultaten rapporteren. Daarnaast vragen we jaarlijks twee voormalig actieve (bestuurs-)leden van de vereniging Band als kascontrole commissie op te treden.

De Stichting Agilityclub is gestart per 2010, dus de rapportages starten bij dit eerste boekjaar (2010). In het linker navigatiemenu kan het betreffende jaar geselecteerd worden.

Voor vragen: mail de penningmeester.

 

 

 

Copyright 2009-2018 Stichting Agilityclub