• Stichting
  • Agility
  • Activiteiten
  • Kalender
  • Nieuws
  • Home

Team inschrijving

Lees voor het inschrijven de Reglementen, hierin staat waaraan een team moet voldoen en wat de voorwaarden zijn.

Inschrijven vanaf 1 september tot en met 7 september 23.59 (eerder inschrijven is zinloos en wordt gedelete).

Bij het aanmelden van de teamleden moet je de teamnaam opgeven, op deze manier wordt het teamlid aan het juiste team gekoppeld. Zorg dus wel dat je de teamnaam steeds op dezelfde manier spelt!

Inschrijven kost € 30,- per team. Dit maak je over op rekeningnummer NL79 INGB 0007286305 tnv Stichting Agilityclub te Oss  o.v.v. Teamnaam nadat je de bevestiging van de TWC commissie ontvangen hebt.

Voor aanmelding dienen binnen de inschrijfperiode 4 van de 6 teamleden ingevuld te zijn.

Bij overinschrijving worden teams geplaatst op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en in 2e instantie mits betaling binnen 2 dagen na ontvangst van de bevestiging op de rekening van Stichting Agilityclub is bijgeschreven.

Bij vragen of voor het doorgeven van wijzigingen kun je een e-mail sturen naar wintercompetitie@spam-preventionagilityclub.nl

Lees voor het inschrijven de Reglementen, hierin staat waaraan een team moet voldoen en wat de voorwaarden zijn.

Aanmelden TWC team (eenmaal)

Aanmelden teamlid (voor ieder teamlid)

 

Het overzicht van de teams is hier te bekijken. Voor het totale overzicht inclusief teamleden klik hier.


Copyright 2009-2019 Stichting Agilityclub