• Stichting
 • Agility
 • Activiteiten
 • Kalender
 • Nieuws
 • Home

Reglementen

Reglementen (2018-2019)

Deelnemers

 • Teams bestaan uit minimaal vier en maximaal zes combinaties
 • Een team stelt een teamcaptain aan, die functioneert als aanspreekpunt voor het hele team
 • Een team mag worden samengesteld met honden van verschillende hoogtes (XS-S-M-L-XL). De wintercompetitie hanteert, sowieso voor het seizoen 2017 - 2018, de volgende schofthoogtes: 
 • Een team mag uit combinaties van verschillende klassen (debutanten, eerste-, tweede-, of derde graad, veteranen) bestaan
 • De minimale leeftijd van de hond moet op de dag van de wedstrijd 18 maanden zijn
 • Een combinatie is niet verplicht een licentienummer te hebben.
 • De organisatie kent iedereen een administratief nummer toe.
 • Het is niet toegestaan aan de wedstrijden deel te nemen met een hond die lijdt aan een besmettelijke ziekte en/of een blessure heeft die bij verdere deelname dierenleed veroorzaakt. Het gebruik van (medische) hulpmiddelen op of aan een hond is niet toegestaan. 
 • Het is niet toegestaan aan de wedstrijden deel te nemen met een hond die agressief gedrag vertoont naar andere honden of naar mensen. Als dit tijdens een wintercompetitie-wedstrijd geconstateerd wordt door iemand van de wedstrijd-organisatie, TWC-organisatie en/of het bestuur van de Stichting Agilityclub, dan kan een lid van de TWC-organisatie en/of het bestuur van Stichting Agilityclub beslissen om de betreffende hond voor deze wedstrijd en/of de rest van de wintercompetitie uit te sluiten van deelname
 • De TWC-commissie hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van hard handling c.q. ruw gedrag ten opzichte van een hond: de handler in kwestie wordt uit de dag-uitslagen geschrapt.
 • Bij recidive of ernstige mishandeling van een hond, kan de TWC-commissie -eventueel- in overleg met het bestuur van de AgilityClub tot algemene uitsluiting van deelname aan de TWC besluiten
 • Een hond mag lid zijn van maximaal 1 team.

Competitie

 • De competitie wordt in één (open) klasse gestreden, niveau van de parcoursen is grofweg eerste/tweede graad. Deelnemers met meer of minder ervaring mogen vanzelfsprekend gewoon inschrijven, wel dient de hond alle toestellen te beheersen.
 • Het parcours wordt niet aangepast aan veteranen. Veteranen lopen 1 hoogteklasse lager dan de "normaal" klasse en springen dan 10 cm lager. Een hond in de XL klasse doet mee in de L klasse. Voor honden in de XS klasse is geen veteranen klasse mogelijk. 
 • Als een hond niet deelneemt aan de (officiele) wedstrijden van de Raad van Beheer en/of de Federatie Hondensport Nederland mag vanaf het moment dat de leeftijd van 7 jaar bereikt is, deze deelnemen binnen de veteranenklasse. Dit moet minimaal een week voor datum van de wedstrijd gemeld worden aan het secretariaat of de TWC commissie. Voor honden die deelnemen aan een of beide van de reguliere competities wordt de hoogste klasse waarin de hond uitkomt aangehouden.
 • De competitie bestaat uit een aantal voorronde wedstrijden en de finale wedstrijd
 • De voorronde wedstrijden worden georganiseerd door (gelegenheids-) verenigingen, onder verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging, waarbij de FCI-reglementen gevolgd zullen worden
 • De spronghoogtes zijn 60-50-40-30-20 cm maximaal voor respectievelijk XL-L-M-S-XS.
 • De wintercompetitie houdt in principe de schofthoogtes zoals gemeten door de Raad en FHN aan als richtlijn. Bij overduidelijke twijfel kan de hond worden gemeten door een arbiter of iemand van de Wintercompetitie commissie. Voor de wintercompetitie is deze meting bindend. Honden die (nog) niet gemeten zijn en waar twijfel over de hoogte bestaat, worden gemeten door een vertegenwoordiger van de Agility Club. 
 • Per wedstrijd in de voorrondes vertegenwoordigen alle combinaties - met een minimum van 4 - het team
 • In elke voorronde wedstrijd wordt een vast parcours, een jumping en een estafette gelopen
 • Tijdens de estafette mag een hond een platte halsband dragen
 • De voorronde wedstrijden bepalen welke teams mee mogen doen aan de finale. Nadat alle voorronde wedstrijden gelopen zijn wordt per groep de eindstand opgemaakt. De top-8 teams per groep van deze eindstand mogen mee doen aan de finale.
 • Het beste team per regio plaatst zich automatisch voor de finale-estafette
 • De finale wedstrijd wordt georganiseerd door de TWC organisatie
 • In de finale mogen alle teamleden lopen.
 • In de finale wedstrijd lopen alle combinaties -in 1 grote poule- een vast parcours en jumping, de estafette wordt gelopen door de 5 teams die de voorronde wedstrijden in een bepaalde regio hebben gewonnen, aangevuld met de top 5 teams van de Finale (na de jumping en het VP).  Is een van de teams al geplaatst (regio-winnaar) dan valt deze plaats toe aan het eerstvolgende, niet eerder geplaatste, team. De top 3 van deze 10 teams strijdt in een barrage om de 1e, 2e en 3e plaats.
 • Voor aanvang van de competitie wordt vastgesteld hoeveel deelnemers maximaal worden toegelaten (in 2017/2018: maximaal 21 teams per groep en maximaal 126 deelnemers per ring)


Inschrijving team

 • Inschrijven van het team voor de competitie door het invullen van een (online) inschrijfformulier met de gegevens van de combinaties & teamcaptain.
 • Binnen 2 dagen na opening voert de teamcaptain ten minste 5 van de 6 teamleden in. Onvolledige teams kunnen geweigerd worden. De eerstvolgende van een eventuele wachtlijst wordt dan geplaatst.
 • Nadat het betreffende team is geplaatst moet de betaling van €30,00 binnen 2 dagen worden voldaan.
 • De inschrijving is definitief als het volledig ingevulde inschrijfformulier en de betaling zijn ontvangen.
 • Bij overinschrijving worden teams op de wachtlijst geplaatst. Na eventuele plaatsing in een regio dient de betaling binnen 2 dagen op de rekening van Stichting Agilityclub zijn bijgeschreven.
 • Als het origineel ingeschreven team uit minder dan 6 combinaties bestaat mag gedurende de competitie aangevuld worden tot 6 combinaties
 • Gedurende de competitie mogen combinaties die nog geen wedstrijd gelopen hebben, vervangen worden door een andere combinatie. Zodra een combinatie een wedstrijd heeft gelopen kan deze niet meer vervangen worden.
 • Het toevoegen en/of vervangen van een teamlid volgens bovenstaande 2 regels dient minimaal 1 week voor de wedstrijd waar het nieuwe teamlid wil lopen te worden gemeld aan de wintercompetitie-organisatie via wintercompetitie@spam-preventionagilityclub.nl.
 • Bij inschrijving mag een voorkeur voor een groep worden opgegeven. De organisatie zal proberen om de voorkeuren zoveel mogelijk te volgen, maar kan geen garantie geven. Als een groep vol is zal in overleg met de teamcaptain een andere groep worden gekozen. Als dit vanuit het team niet mogelijk is kan de teamcaptain de inschrijving terug trekken en wordt de betaling terug gestort.
 • Teams die bij elkaar horen kunnen dit aangeven bij de organisatie, ook hier zal er geprobeerd worden de bij elkaar horende teams zoveel mogelijk in 1 groep in te delen
 • Alle teams en teamleden kunnen in de voorrondes gevraagd worden op een wedstrijd te helpen. Het team maakt zelf uit welke teamleden (en/of eventuele supporters behorende bij het team) als ringhulp zullen fungeren. Met de indeling van de startnummers zal hier rekening mee gehouden worden zodat elke deelnemer voldoende tijd voor en na zijn rondje heeft om de hond te verzorgen. De TWC zal dit centraal registreren om te (kunnen) garanderen dat zo veel mogelijk verschillende teams benaderd worden. Bij de Finale staat deze teller op 0 en kunnen alle teams weer gevraagd worden. 

Inschrijven voorronde wedstrijden

 • De teamcaptain maakt voor elke wedstrijd het inschrijfgeld, voor het complete team wat deelneemt aan de wedstrijd, met een minimum van 4 (60 euro), over naar de organiserende vereniging, o.v.v. teamnaam en administratieve nummers van de deelnemende combinaties. Tevens stuurt de teamcaptain een mail met alle gegevens naar de organiserende club
 • Indien er voor een voorronde wedstrijd niet voldoende (<4) teamleden mee kunnen doen, dan maakt de teamcaptain het minimale inschrijfgeld van 60 euro voor 4 teamspelers over.  
 • Individuele combinaties die geen deel uitmaken van een team, maken het  inschrijfgeld per combinatie over, o.v.v. licentienummer (indien beschikbaar), naam handler, naam hond, hoogte
 • Inschrijving geschiedt door middel van betaling. Als een wedstrijd open is voor inschrijving, hebben de teams uit die regio 10 dagen voorrang. Daarna is de wedstrijd open voor iedereen. Toelating geschiedt op volgorde van betaling
 • Als een combinatie zich terugtrekt voor sluitingsdatum van inschrijving wordt het inschrijfgeld terugbetaald.
 • Voor seizoen 2018-2019 geldt een inschrijfgeld van € 90,00 per team van 6 teamleden, dus € 15,00 per combinatie.
 • Deelnemende combinaties die niet in een team lopen (BM-deelnemers) betalen € 15,00 inschrijfgeld per wedstrijd
 • Eventuele wijzigingen binnen een team dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden gemeld bij het secretariaat van de organiserende vereniging. Dit kan t/m de dag van de wedstrijd zelf, maar vòòr dat het verkennen voor het eerste rondje begint. 
 • Binnen een team mogen handlers met elkaars honden lopen. Het is niet toegestaan "externe" handlers in te zetten. Combinaties die niet als teamlid ingeschreven zijn, mogen niet voor een team uitkomen. 
 • Het aantal BM dat toegelaten wordt, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen van teams/teamleden die voor de competitie lopen en het maximaal aantal deelnemers per ring
 • In geval van over-inschrijving worden achter een volgens ingedeeld:
  • Teamleden die individueel inschrijven; d.w.z. een team uit de groep die die dag niet loopt
  • Individuele combinaties die geen lid zijn van een team
 • De organisatie kent individuele combinaties die geen deel uitmaken van een team, een administratieve teamnaam toe (BM…).
 • Individuele combinaties kunnen tijdens de wedstrijddag aangeven dat ze graag de estafette willen lopen; de organisatie stelt dan uit deze combinaties gelegenheidsteams samen

Inschrijven Finale wedstrijd

 • Deelname aan de finale kost €5,00 per deelnemer
 • De top-8 teams per groep van de eindstand nadat alle voorronde wedstrijden zijn gelopen mogen mee doen aan de finale.
 • In de finale mogen alle teamleden lopen die tenminste één voorronde wedstrijd voor het team zijn uitgekomen
 • De teamcaptain geeft door aan de TWC organisatie welke combinaties de finale lopen en maakt het inschrijfgeld (aantal combinaties x €5,00) over naar de rekening van de Stichting Agilityclub
 • Individuele combinaties die geen lid zijn van een team kunnen niet meedoen aan de finale

De TWC organisatie

 • Vragen/opmerkingen kunnen gericht worden aan de TWC organisatie via e-mail: wintercompetitie@agilityclub.nl (bij voorkeur via de teamcaptain)
 • Communicatie omtrent wedstrijden en overigen verloopt via de website van de Agility Club en via de facebook pagina van de TeamWinterCompetitie.
 • Bij zaken die niet door dit Reglement afgedekt worden, beslist de TWC organisatie
 • De TWC organisatie heeft het recht inschrijvingen te weigeren of in te trekken
 • In geval het KNMI of de ANWB voor de wedstrijddag een weerwaarschuwing of weeralarm afgeeft, kan de wedstrijdorganisatie (in overleg met de TWC organisatie) beslissen de wedstrijd af te gelasten. Dit zal de avond voor de wedstrijd vòòr 22:00 op de homepagina van de Agilityclub-website (www.agilityclub.nl) aangekondigd worden. Daarnaast zal ook een bericht op de Facebookpagina worden geplaatst.
 • Een voorronde wedstrijd waar meer dan 5 teams vanwegen extreme weersomstandigheden niet of onvolledig aanwezig is, kan ertoe leiden dat 1 wedstrijd uitslag voor alle teams in die bepaalde regio geschrapt mag worden. 

Puntenhantering voorrondes

Vast Parcours en Jumping

 • Zowel bij het Vast Parcours als bij de Jumping wordt een standaard ranglijst opgesteld.
 • De SPT wordt bepaald door 10 seconden op te tellen bij de tijd van de hoogst geëindigde niet-BM-loper (naar beneden afgerond). De MPT is de SPT + 25 seconden.
 • Het aantal punten dat een deelnemer per onderdeel krijgt is de plaats in deze ranglijst (zonder de BM's) plus het aantal strafpunten (5 strafpunten per fout/weigering en tijdfouten naar boven afgerond)
 • Voorbeeld: de nummer 1 (foutloos) krijgt 1 punt, de nummer 12 (een weigering) krijgt 12 + 5 = 17 punten.
 • Het aantal punten bij een diskwalificatie is de plaats in deze ranglijst (zonder de BM’s) plus 50 punten
 • Bij minder dan 4 teamleden krijgen de niet-gestarte teamleden 150 punten (onafhankelijk of ze wel of niet ingeschreven waren).
 • De punten van de beste 3 teamleden worden bij elkaar opgeteld en vormen de teamscore per onderdeel.

Estafette

 • Bij de estafette lopen de 4 teamleden direct na elkaar.
 • De estafette wordt op 2 hoogtes gelopen, te weten 30 en 50 cm. Dit geldt voor zowel de voorronde wedstrijden als de Finale.
 • De eerste hond start de klok, de laatste hond stopt de klok.
 • Winnaar is het team met de minste fouten en de snelste tijd.
 • Het aantal punten wat je als team in de estafette behaalt is 6 keer de positie op de ranglijst. Het team dat de estafette wint krijgt dus 6 punten.
 • Indien een combinatie 3 weigeringen of een verkeerd parcours heeft gelopen, dan telt deze "diskwalificatie" als 10 fouten (= 50 strafpunten). De combinatie mag dan zo snel mogelijk finishen; zijn tijd telt mee voor de totale teamtijd.
 • Indien een hond start voordat zijn voorganger gefinisht is, wordt degenen die te vroeg gestart is gediskwalificeerd. De totale teamtijd is dan niet meer van belang.
 • Indien een van de honden 1 t/m 3 over de finish gaat, levert dit een teamdisk op.
 • Als er 4 teamleden waren ingeschreven, maar door omstandigheden loopt/lopen 1 of meer teamleden niet mee, dan krijgt het afwezige teamlid/de afwezige teamleden een diskwalificatie. De totale teamtijd is dan niet meer van belang.
 • Teams die afwezig zijn of met te weinig (minder dan 4) honden hebben ingeschreven krijgen 300 punten op de estafette.
 • Tijdens de estafette mogen honden een platte ("normale") halsband dragen. 
 • Tijdens de estafette is het niet toegestaan dat een ander je hond vasthoudt bij de start, of opvangt bij de finish. Als je met twee honden in één team de estafette loopt, mag iemand anders de hond waarmee je niet loopt vasthouden tot die hond aan de beurt is.
 • Nieuw dit jaar is dat het gehele team in de ring aanwezig mag zijn bij het lopen van de estafette (gehele team = deelnemers + teamcaptain). De teamleden mogen zich niet in het parcours of in de lijn tussen de arbiter en de schrijver vestigen. Dus vier leden lopen de estafette en maximaal 3 extra personen staan in de ring om hun teamleden aan te moedigen.

Dagscore

 • De dagscore wordt bepaald door de teamscores van het Vast Parcours, de Jumping en de estafette bij elkaar op te tellen.
 • Het team met de minste punten is dagwinnaar.
 • Bij gelijke stand wint degene met de minste punten op de estafette.
 • De XS en S klasse worden samengevoegd bij de prijs: 'Beste combinatie per hoogte'.

Puntenhantering Finale

Vast Parcours en Jumping

 • De beste 8 teams per regio (totaal 40 teams) lopen de finale in 1 poule
 • Bij de finale begint elk team weer met 0 punten. Puntentelling voor Vast Parcours en Jumping zijn hetzelfde als bij de voorronde wedstrijden.

Estafette

 • De 5 regio winnaars kunnen zich rechtstreeks plaatsen voor de finale. Met een top 15 ranking, valideert het team de rechtstreekse plaatsing. Als dit niet lukt vervalt de automatische plaatsing.
 • Deze 5 teams (regio winnaars) worden aangevuld met de top 5 van het overall (team) dag-klassement. Deze 10 teams lopen de estafette 2 keer; 1 x rechts en 1 x links. De beste 3 teams lopen de barrage teneinde de finale rangschikking te bepalen. 
 • Indien een team uit de top 5 al automatisch geplaatst is, schuift de plaatsing door naar het eerste team wat nog niet geplaatst is. 
 • De teams mogen per estafetteronde zelf bepalen welke vier teamhonden er lopen.
 • De foutentelling in de estafette is hetzelfde als bij de voorronde wedstrijden.

Copyright 2009-2019 Stichting Agilityclub